ÚZEMNÍ STUDIE - ROUDNIČSKÁ, HRADEC KRÁLOVÉ-TŘEBEŠ

V průběhu května připravujeme podklady pro změnu Územního plánu města Hradec Králové - Územní studii na lokalitu "ROUDNIČSKÁ". Studie je ve fázi projednávání na odboru hlavního architekta a současně se projednává se všemi zainteresovanými stranami.
< zpět