Třebechovice - sakrální objekty

Zajímavou výzvou bylo řešení několika sakrálních opbjektů na hřbitově v Třebechovicích pod orebem.
První stavbou bylo venkovní kolumbárium v nové části hřbitova. Jedná se o jednoduchý obdélníkový objekt se třemi řadami schránek, krytými mramorovou deskou.
Druhým objektem bylo vytvoření vsypové loučky v dosud nevyužívaném prostoru hřbitova. Vsypová ločka byla navrzěna ve zvýšené úrovni nad terénem, lemování lemování betonovými zídkovými prvky. Loučka je rozdělena na dvě části, uprostřed pod stromem jsou umístěny lavičky.
Třetím objektem je rekonstrukce stávajícího objektu márnice pro nové využití - vestavba kolumbária. V návrhu byla respektována stávající hmota objektu. V místech stávajících nik byly navrženy nové vstupy a uvnit budou umístěny jednoduché objekty pro schránky. prosvětlení je zajištěno střešním pásovým světlíkem a volnou dispozicí krovu.
< zpět